Acord de col•laboració del nostre centre amb Städtische Berufsschule für Zahntechnik, Chemie-, Biologie- und Drogerieberufe de Munic

El passat dimecres es van reunir a la seu de la Fundació BCN Formació Professional la direcció del centre amb l’equip de professors d’aquest centre alemany i els responsables d’aquest tema de la Fundació per establir un acord de col·laboració per a fer possible les estades d’alumnes del nostre centre a les empreses del sector químic de la ciutat alemanya.

Per la nostra banda el centre acollirà alumnes alemanys a les empreses que col·laboren amb el centre en la FCT. En principi el nombre d’alumnes a rebre i enviar seria de quatre. La col·laboració s’iniciarà a partir del mes de setembre del proper curs 2015-2016.

Participació del centre a la XII Jornada de qualitat

Participació del centre a la XII Jornada de qualitat 

 

A una de les taules del Work-cafè que es va realitzar a aquesta jornada, la coordinadora de qualitat Anna Gallardo i el director Carles Saura van exposar l’experiència del centre en relació a la gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió per la direcció, per si és d’interès per altres centres participants a la jornada. 

La jornada es va dur a terme el dijous 13 de novembre a l’Hotel Campus de la UAB de Bellaterra.

Visita d’un grup de professors i responsables de FP d’un centre de la ciutat de Munic

Visita al nostre centre d’un grup de professors i responsables de FP d’un centre de la ciutat de Munic

El dilluns 10 de novembre, un grup de professors d’un centre centenari de la ciutat de Munic, el Städtische Berufsschule für Zahntechnik, Chemie-, Biologie- und Drogerieberufe, van venir al centre per conèixer la nostra activitat formativa i les nostres instal·lacions per si és possible establir col·laboracions en el futur entre els dos centres.

Ens van visitar la Sra. Marianne Wagnersindelar, directora del centre, el Sr. Paul Scharm actual coordinador de Leonardo i Erasmus+ del centre, la Dra Katrin Ottmann, professora i futura coordinadora Erasmus+, la Sra. Monika Partsch, coordinadora de pràctiques de la Technische Universität de Munic i la Sra. Maria Jesús Cervero, mobility manager de XARXA FP de Munic.

El Sr. Jordi Castillo de Xarxa FP de Barcelona va explicar l’estructura del Sistema Educatiu de Catalunya i de la FP. En Carles Saura, el nostre director, va descriure les característiques del nostre centre pel que fa als ensenyaments que impartim, el projecte del centre i les instal·lacions.  Es va fer un recorregut pels laboratoris i altres dependències del centre conduïts pel nostre coordinador de FP, Carlos Gallego.

Aquesta iniciativa està emmarcada en els intercanvis entre ciutats del programa Xarxa de la que Munic en forma part i està inicialment organitzada per la Fundació BCN Formació Professional de l’Ajuntament de Barcelona i concretada després pel centre. Es va acompanyar al grup visitant a realitzar dues visites tècniques, una a l’Agència de Salut Pública i una altra a Bayer Materialscience.

 

 

 

 

 

Eleccions al Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar.

El dia 3 de novembre es va iniciar el procés i finalitzarà el 23 de desembre de 2014. Les meses han d’estar constituïdes el 12 de novembre i les eleccions s’han de realitzar entre el 24 i el 28 de novembre. Com a molt tard, el consell escolarnou ha d’estar constituït el 23 de desembre de 2014.
Tal com està establert a la Resolució ENS/2160/2014 per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts per fons públics, cal renovar el 50% dels membres dels sectors, del sector dels alumnes i pares d’alumnes i del sector del professorat. 
Pel que fa al primer sector, format per sis membres, roman un alumne que va sortir escollit a les darreres eleccions de l’any 2012. Conseqüentment cal escollir 4 alumnes més i 1 pare o mare. Si bé habitualment el sector es reparteix entre pares/mares/tutors/es i alumnes a les nostres normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) tenim establerta una flexibilització a favor dels alumnes donada l’edat i grau de participació dels pares al centre en general i al consell escolar en concret.
Pel que fa al sector del professorat ha de renovar-se la meitat dels seus membres. 
En els propers dies es farà públic als taulons del centre la convocatòria del procés electoral, les vacants a cobrir i el seu calendari.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barceloneta Proa a la Mar: Presentació al barri a la Repla (Plaça del Mercat)

Barceloneta Proa a la Mar: Presentació al barri a la Repla (Plaça del Mercat)

Al llarg del dissabte 18 d'octubre es van realitzar una sèrie d’activitats a l’aire lliure amb la intenció de donar a conèixer al barri les intencions del programa Barceloneta Proa a la Mar com també per conèixer l’opinió dels veïns en relació a quin barri volen pel futur. 

La intenció del programa és mobilitzar els diferents agents socials i econòmics del barri i de l’entorn del Port de Barcelona per treballar a favor de la inserció laboral, en especial dels joves. 
 
Per aquesta fita s’està comptant amb les empreses i entitats del barri com ara els centres educatius, la Fàbrica del Sol, les associacions de veïns, el Centre Cívic, les empreses i els comerços.
 
S’ha realitzat una jornada dirigida a les empreses on entenem que les mateixes han assumit certs compromisos de col·laborar en aquest objectiu principal. El centres participem al programa donant també resposta als objectius del pla estratègic del districte de Ciutat Vella pel que fa al seu Pla d’Educació del districte en el que també estem participant.
 
El nostre centre ha participat ajudant al muntatge i aportant les dades d’inserció laboral dels nostres alumnes, informació que ha servit per donar el missatge als veïns que la formació professional pot ser la via per sortir de situacions d’atur pels joves com també pels aturats de llarga durada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte enjardinament vertical a l’institut

Projecte enjardinament vertical a l’institut

Es va dur a terme el contacte amb els arquitectes, els serveis municipals de Parcs i Jardins i els responsables del Programa d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona en relació al projecte d’enjardinament (i/o hort vertical) a la façana oest de l’edifici del nostre centre. Es va acordar que el projecte hauria de considerar diferents aspectes com ara l’autonomia de la instal·lació pel que fa al seu manteniment, la possibilitat d’utilitzar aigües grises i/o pluvials pel rec, la necessitat de produir una mínima afectació a les instal·lacions existent a la zona i la conveniència que el centre pugui donar idees respecte al aprofitament didàctic de la instal·lació vinculada als cicles formatius del centre.

smart parc 3

FP dual al centre

FP dual al centre pel cicle formatiu d’educació i control ambiental

Una vegada consultada la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona en relació a la conveniència d’establir la formació professional dual amb el cicle formatiu de grau superior d’educació i control ambiental, aquesta gerència ha valorat adequat el currículum d’aquest cicle en relació a les tasques que hauríem de dur a terme els alumnes. Es preveu iniciar la col·laboració amb dos alumnes. Queda pendent valorar quines unitats formatives del cicle són adients per ser validades per l’experiència professional d’aquesta formació dual en funció de les tasques que desenvolupin. Els alumnes percebran una compensació econòmica en règim de beca. Queda pendent fixar el calendari per a la implantació i realitzar els contactes per veure les feines que han de dur a terme els ja que aquest extrem és important per fer correspondre el treball amb la formació al centre.

Menció honorífica a l’Institut Narcís Monturiol

Menció honorífica a l’Institut Narcís Monturiol a la V edició del Premi UB – Ferran Adrià amb Gallina Blanca
 
El jurat del premi ha decidit per unanimitat atorgar al nostre centre aquesta menció honorífica per ser el centre amb més treballs presentats de cicles formatius de grau superior. El premi està dotat de 500 euros a utilitzar pel centre per adquirir el material que li convingui.

Pilar Gómez, Luci Campaña, Carlos Gallego i Carles Saura han assistit als sengles actes de resolució del premi i de lliurament de les distincions. Des d’aquí agraïm als alumnes del CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat que van realitzar els projectes i a les professores tutores dels mateixos l’interès per presentar-se a aquest esdeveniment.

 
 
 

Inici i presentació del curs acadèmic.

Els cicles formatius de grau mitjà (Planta química, Operacions de fabricació de productes farmacèutics, Laboratori) i el Curs d'accés als cicles de grau superior (CAS) començaran el curs acadèmic 2014-15 amb la presentació del divendres 12 de setembre, amb el següent horari: 

 • Planta química (1r i 2n): 9:00 h
 • Operacions de fabricació de productes farmacèutics: 9:00 h
 • Laboratori: 16:00 h
 • Curs d'accés als cicles formatius de grau superior: 16:00 h

Les classes dels cicles mitjans començaran el dilluns 15 de setembre.

 

Els cicles formatius de grau superior (Laboratori d'anàlisi i control de qualitat, Fabricació de productes farmacèutics i afins, Química ambiental, Química industrial, Educació i control ambiental) començaran el curs amb la presentació del dimecres 17 de setembre, amb el següent horari:

 • Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (1r): 9:00 h
 • Fabricació de productes farmacèutics i afins: 9:00 h
 • Química ambiental (gestió): 9:00 h
 • Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (2n): 16 h
 • Química ambiental (control): 16 h
 • Química industrial (1r i 2n): 16 h
 • Educació i control ambiental (1r i 2n): 16 h

Les classes dels cicles superiors començaran el 18 de setembre.

 

Debat amb la Comissària d'Acció Climàtica de la CE

El divendres 28 de març tres alumnes del centre de primer curs del cicle formatiu d’educació i control ambiental van assistir a un debat amb la Comissària d'Acció Climàtica de la Comissió Europea la Sra. Connie Hedegaard. L’acte es va desenvolupar a la sala Domènec i Muntaner de l'edifici de l'Administració de l'Hospital de Sant Pau.