C.F.G.S. Química ambiental

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a superior en Química ambiental

DURADA:
1400 hores (960 h en el centre docent. 440 h pràctiques empresa)

1 any acadèmic

TORN: Matí 

Competències professionals

  • Organitzar i gestionar els mitjans i les mesures de protecció químico-ambientals
  • Controlar les emissions a l'atmosfera
  • Controlar els residus sòlids
  • Controlar el tractament d'aigües residuals
  • Complir les normes de seguretat i controlar la higiene (química industrial)

Principals ocupacions

  • Responsable d'instal·lacions de recuperació i tractament de residus.
  • Assessor ambiental d'empreses i administracions.
  • Responsable de depuració d'aigües.
  • Responsable de control d'emissió de contaminants a l'atmosfera.
  • Auditories ambientals i avaluacions d'impacte ambiental en diversos àmbits (aigües, residus i sector químic)

Crèdits

Crèdit

Nom

Durada/h

1

Organització i gestió de la protecció ambiental

93h

2

Control d'emissions a l'atmosfera

124h

3

Control de residus

93h

4

Tècniques d'anàlisis físico-químiques, químiques i microbiològiques

217h

5

Estacions depuradores d'aigües residuals

93h

6

Seguretat química i higiene industrial

93h

7

Relacions en l'àmbit de treball

62h

8

Formació i orientació laboral

62h

9

Formació en centres de treball

440h

10

De síntesi

60h

11

Sistemes de gestió mediambiental 

62h

FULL INFORMATIU CFGS Química ambiental