Inserció laboral

IESM Narcis Monturiol

Un dels principals indicadors del nostre sistema d’ensenyaments professionals el constitueixen el grau i la qualitat de la inserció laboral de l’alumnat que ha finalitzat algun dels cicles formatius que componen l’oferta del nostre sistema educatiu. Per aquesta raó, s’estableixen mecanismes prospectius que realitzaran un seguiment d’aquesta inserció laboral entre 6 i 9 mesos següents a la finalització dels estudis de l’alumnat.

L'objectiu principal d’aquest estudi serà conèixer la inserció laboral de l’alumnat que ja ha obtingut un títol en ensenyaments professionals, així com les variables que condicionen aquesta situació.

Els resultats d’aquest estudi permetran als centres docents obtenir els següents avantatges per la millora continua de la seva tasca:

  • Són útils per als centres educatius per poder fer un seguiment acurat de la situació laboral del seu alumnat.
  • Tenen un instrument més per a la valoració de la seva tasca docent i l’adequació curricular.
  • Finalment, els resultats obtinguts de les enquestes permeten dibuixar la situació actual del mercat laboral, un element necessari a l’hora d’orientar l’alumnat del vostre centre, ja que a banda de les dades del centre també es disposarien de dades territorials agregades.

INSERCIÓ LABORAL DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2021

INSERCIÓ LABORAL DELS ALUMNES DE L’INSITUT NARCÍS MONTURIOL 2020