Concurs de contractació pública Serveis auxiliars de control d'accessos, suport i atenció a l'usuari a l'Institut Narcís Monturiol. Expedient 08034709/2020/001

- Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 08034709/2020/001)

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules admnistratives particulars

Informe tècnic

- Acte públic obertura Sobre C. L'acte públic d'obertura del Sobre C (documentació relativa als criteris quantificables automàticament) tindrà lloc el dia 15 de desembre de 2020 a les 11:00 h a la Biblioteca de l'Institut Narcís Monturiol.

Resolució d'adjudicació

Contracte de Serveis auxiliars de control d'accessos, suport i atenció a l'usuari a l'Institut Narcís Monturiol

 

 

Notícies recents

article thumbnailEls alumnes del CFGM de Planta Química, perfil professional de Productes Farmacèutics i Cosmètics,  han estat  aquestes darreres setmanes una maqueta d'una Planta de Producció de Paracetamol, en el...
En col·laboració amb l'INS Narcís Montoriol, els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu Superior de ECA ( Educació i Control Ambiental) ofereixen aquest cicle de Xerrades/tallers oberta a tothom.     ...

 

 

 

 

 

Més notícies

 
CICLES FORMATIUS
SUPERIOR MITJÀ
Seguretat i Medi Ambient Química Química
Foto centre INS Narcís Monturiol
Foto centre INS Narcís Monturiol