Concurs de contractació pública Serveis auxiliars de control d'accessos, suport i atenció a l'usuari a l'Institut Narcís Monturiol. Expedient 08034709/2020/001

- Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 08034709/2020/001)

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules admnistratives particulars

Informe tècnic

- Acte públic obertura Sobre C. L'acte públic d'obertura del Sobre C (documentació relativa als criteris quantificables automàticament) tindrà lloc el dia 15 de desembre de 2020 a les 11:00 h a la Biblioteca de l'Institut Narcís Monturiol.

Resolució d'adjudicació

Contracte de Serveis auxiliars de control d'accessos, suport i atenció a l'usuari a l'Institut Narcís Monturiol

 

 

Notícies recents

En col·laboració amb l'INS Narcís Montoriol, els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu Superior de ECA ( Educació i Control Ambiental) ofereixen aquest cicle de Xerrades/tallers oberta a tothom.     ...
article thumbnailEl Servei Educatiu de l’Alt Empordà ens comparteix la infografia “12 reflexions per a un ús responsable de les videotrucades en entorns educatius” elaborada conjuntament amb el Consell de...

 

 

 

 

 

Més notícies

 
CICLES FORMATIUS
SUPERIOR MITJÀ
Seguretat i Medi Ambient Química Química
Foto centre INS Narcís Monturiol
Foto centre INS Narcís Monturiol