C.F.G.M. Operacions de laboratori

 

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a en Operacions de laboratori

DURADA:
2000 hores

2 anys acadèmics

TORN: Matí

Competències professionals

  • Realitzar assajos de materials
  • Realitzar anàlisis físicoquímiques, químiques i biològiques
  • Mantenir operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars
  • Complir amb les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental

Principals ocupacions

  • Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, indústries químiques, indústries alimentàries, sector mediambiental, indústria transformadora, indústria famracèutic, matèries primeres i producte acabat, control i recpeció de matèries, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia, i galvanotècnia, assajos de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d'aigües.
  • Operador de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem.
  • Mostrejador i assajos de camp.

Mòduls

Mòdul

Nom

Curs 

Durada/h

1

Química aplicada

 1r

132

2

Mostreig i operacions unitàries de laboratori

1r

132

3

Proves físico-químiques

1r

132

4

Serveis auxiliars al laboratori

1r

66

5

Seguretat i organització al laboratori

1r

99

6

Operacions d'anàlisi química
2n

165

7

Emmagatzematge i distribució en el laboratori 2n

66

8

Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica

1r

132

9

Assajos de materials

2n

99

10

Principis de manteniment electromecànic

2n

66

11

Formació i orientació laboral

1r

66

12

Empresa i iniciativa emprenedora

2n

66

13

Anglès tècnic

2n

99

14

Síntesi

2n

264

15

 Formació en centres de treball

2n 416

FULL INFORMATIU CFGM Operacions de laboratori