Certificats, títols i altres tràmits

INS Narcis Monturiol

"DURANT PERÍODES VACACIONALS EL PERSONAL DE SECRETARIA NO TRAMITARÀ CERTIFICATS NI TÍTOLS".

1.- Sol·licitud de certificats acadèmics

2.- Certificats d'acreditació de català

3.- Sol·licitud de títols acadèmics

4.- Renúncies i baixes

 

Sol·licitud de certificats acadèmics

Si vols sol·licitar un certificat acadèmic emplena el següent formulari. És necessari que us identifiqueu adjuntant el DNI, NIE o Passaport.

FORMULARI SOL·LICITUD DE CERTIFICAT ACADÈMIC

En períodes coincidents amb els processos de preinscripció i matrícula el temps de resposta pot ser superior a l'habitual.

 

Certificats d'acreditació de català

Les persones escolaritzades a Catalunya a partir del curs 1978-1979 poden sol·licitar el reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària sempre que l'ensenyament s'hagi portat a terme íntegrament a Catalunya o, parcialment, a d'altres territoris on el català fos llengua curricular i avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titualció al sistema educatiu de Catalunya.

Per a obtenir el certificat d'acreditació de català cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa que es compleixen els requisits (veure taula).

Sol·licitud de nivell B2 o C1 de català

La sol·licitud es pot fer a qualsevol institut d'educaió secundària depenent del Departament d'Educació. Si decideixes fer la gestió a l'Insitut Narcís Monturiol ho pots fer presencialment a la secretaria del centre o per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . Per recollir el certificat caldrà presentar la documentació original al·legada per mail. No es lliurarà cap certificat si no es presenta la documentació original.

 

Requisits i quadre d'equivalències als certificats d'acreditació de català:

Cal haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
NIVELL B2
EGB / FP1 Totalitat de l'EGB
Totalitat de l'EGB i FP1
- Original i fotocòpia DNI
- Original i fotocòpia de les pàgines núm. 8 i 9 del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*
- Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 o certificat acreditatiu*
ESO Totalitat de l’ ESO i, com a mínim, quatre cursos de l’educació primària a centres de l’Aragó - Original i fotocòpia DNI
- Original i fotocòpia de les pàgines núm. 3, 8, 18 del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària
NIVELL C1
BUP Tota l'EGB i BUP - Original i fotocòpia DNI
- Original i fotocòpia de les pàgines núm. 8 i 9 del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*
- Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de BUP o certificat acreditatiu*
FP2 Tota l'EGB, FP1 i FP2 - Original i fotocòpia DNI
- Original i fotocòpia de les pàgines núm. 8 i 9 del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*
- Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 i FP2 o certificat acreditatiu*
BATXILLERAT 3 cursos qualsevols de Primària i 5 cursos qualsevosls entre ESO i BATX - Original i fotocòpia DNI
- Original i fotocòpia de les pàgines núm.3, 8, 18 del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària
- Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de Batxillerat
ESO 3 cursos qualsevols de Primària i tota l'ESO - Original i fotocòpia DNI
- Original i fotocòpia de les pàgines núm. 3, 8, 18 del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària

*certificat acreditatiu: en cas de no tenir el llibre d’escolaritat, heu d’anar a l’escola o institut on vau estudiar la primària/secundària/batxillerat/FPI/FP2/BUP, per demanar un certificat que indiqui els anys i els cursos d’escolaritat i la frase “l’alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana”

Aquí podeu consultar la ORDRE VCP/491/2009 i la web d’Equivalències i acreditació de conexements de català.

 

Sol·licitud de títols acadèmics

Podeu fer la gestió presencialment a la secretaria del centre o podeu iniciar el tràmit de manera telemàtica. Si ho feu presencialment cal que porteu el DNI, NIE o Passaport vigent, la documentació acreditativa de disposar d'exempció o bonificació en el preu i una targeta de crèdit o de debit per efectuar el pagament. Podeu emplenar la sol·licitud corresponent o porta-a ja complimentada.

Si voleu iniciar el tràmit de manera telemàtica, cal enviar la sol·licitud degudament complementada per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. adjuntant còpia, per les dues cares, del DNI, NIE o Passaport vigent. En cas de disposar d'exempció o bonificació en el pagament cal adjuntar també el document acreditatiu vigent. Quan el personal de la secretaria revisi la documentació us enviaran instruccions de com procedir a fer el pagament, si escau, i quan i com venir a buscar el resguard del títol.

Sol·licitud de Títol Acadèmic                                                        Sol·licitud de Duplicat de Títol Acadèmic

Taxes per l'expedició de títols acadèmics i professionals:

 • Títol de tècnic/a: 69,65 €
 • Títol de tècnic/a superior: 78,00 €

ORDRE EDU/17/2022, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació.

Exempcions de pagament i bonificacions generals:

En el pagament de l'import de totes les taxes i els preus públics s'estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l'import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • victimes del terrorisme (i els seu cònjuges i els seus fills i filles),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i infants o adolescents en acolliment familiar

 

Renúncies i baixes

Si vols renunciar a la teva matrícula i donar-te de baixa cal que descarreguis i  emplenis la corresponent sol·licitud. Pots presentar-la presencialment a la secretaria del centre o ens la pots fer arribar per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . Si optes a fer el tràmit per correu electrònic cal que adjuntis el teu DNI, NIE o Passaport.

Si ets menor d'edat la sol·licitud la de signar el teu pare o la teva mare i caldrà enviar a més del teu DNI el de la persona que signa la sol·licitud.

SOL·LICITUD DE BAIXA

L'alumne o alumna, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor d'edat, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s'indiquen a continuació, la renúnica total o parcial a la matrícula de determinats mòduls professionals o unitats formatives del cicle formatiu, per escrit i per una sola vegada, al director o directora del centre.

Són causes sufcients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúnica total o parcial a la matrícula les que generen una absència prolongada de classe, com ara:

 • Malaltia o accident de l'alumnat o de familiars
 • Atenció a familiars
 • Maternitat o paternitat
 • Canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball
 • Altres circumstàncies de caràcter extraordinari