C.F.G.S. Laboratori d´anàlisi i de control de qualitat

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a Superior en Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat

DURADA:
2000 hores (1584 h en el centre docent. 416 h pràctiques empresa)

2 anys acadèmics

TORN: MATÍ (1r curs i 2n curs) i TARDA (1r curs i 2n curs)

Competències professionals

 • Determinar la tècnica analítica més adequada al tipus de producte.
 • Preparar i mantenir en les condicions establertes els materials i equips necessaris per a la determinació analítica de la mostra.
 • Organitzar el pla de mostreig, realitzar la presa de mostra, preparar la mostra, prèvia a l'anàlisi, mitjançant les operacions bàsiques de laboratori i adequar-la a la tècnica que s'ha d'utilitzar.
 • Realitzar assajos i anàlisis per a caracteritzar les propietats físiques, químiques, microbiològiques i biotecnològiques d'un producte,sota normes de seguretat laboral i ambiental.
 • Avaluar les dades obtingudes i redactar els informes tècnics corresponents.
 • Assegurar el compliment de normes i mesures de protecció ambiental i prevenció de riscos laborals en totes les activitats que es realitzen al laboratori.
 • Participar en la investigació de nous mètodes d'anàlisi i productes desenvolupats al laboratori.

Principals ocupacions

 • Analista de:laboratori químic, microbiològic, laboratori de materials, laboratori d'indústries agroalimentàries, laboratori d'indústries, centres de formació, investigació i desenvolupament.
 • Analista microbiològic d'indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques, d'aigües potables i residuals, de control microbiològic de la Indústria Farmacéutica, de matèries primeres i acabats.
 • Tècnic de laboratori de química industrial.
 • Tècnic en control de qualitat en industries de manufactures diverses.
 • Tècnic d'assajos de productes de fabricació mecànica.
 • Tècnic d'assajos de materials de construcció.

Mòduls

Mòdul

Nom

Curs

Durada/h

1

Mostreig i preparació de la mostra

1r

132

2

Anàlisis químiques

1r

198

3

Anàlisi instrumental

2n

198

4

Assajos físics

2n

99

5

Assajos fisicoquímics

1r

99

6

Assajos microbiològics

1r

165

7

Assajos biotecnològics

2n

99

8

Qualitat i seguretat en el laboratori

1r

99

9

Formació i orientació laboral FOL

1r

66

10

Empresa i iniciativa emprenedora EIE

2n

66

11

Anglès

1r

99

12

Projecte de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

2n

231

13

Formació en centres de treball

2n

449

 

FULL INFORMATIU CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat