C.F.G.S. Química industrial

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a Superior en Química Industrial

DURADA:
2000 hores (1584 h en el centre docent. 416 h pràctiques empresa)

2 anys acadèmics

TORN: Tarda

Competències professionals

 • Organitzar la producció química industrial.
 • Supervisar l'estat dels equips i instal·lacions i les operacions auxiliars per al procés.
 • Coordinar la producció i el control del procés químic industrial.
 • Garantir la qualitat de productes en procés químic.
 • Complir i fer complir les normes de correcta fabricació, seguretat i ambientals de procés químic.

Principals ocupacions

 • Encarregat de planta química
 • Encarregat de diferents màquines per a fabricar, transformar i condicionar productes químics.
 • Supervisor d'àrea de producció d'energia i d'àrea de serveis auxiliars.
 • Supervisor de refineries de petroli i gas natural.
 • Cap d'equip en instal·lacions de tractament químic i emmagatzematge.
 • Cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics.
 • Supervisor de sistemes de control i cambres de control.
 • Supervisor d'àrea de producció i condicionat en plantes de química de transformació.
 • Responsable de formulació.

Mòduls

Mòdul

Nom

Curs

Durada/h

1

Organització i gestió en indústries de processos

2n

66

2

Transport de sòlids i fluids

1r

132

3

Generació i recuperació d'energia

1r

132

4

Operacions bàsiques en la indústria química

1r

198

5

Reactors químics

2n

99

6

Regulació i control de procés químic

2n

198

7

Formulació i preparació de mescles

1r

66

8

Condicionat i emmagatzematge de productes químics

2n

66

9

Prevenció de riscos en indústries químiques

1r

66

10

Manteniment electromecànic en indústries de procés

1r

66

11

Formació i orientació laboral FOL

1r

66

12

Empresa i iniciativa emprenedora EIE

2n

66

13

Anglès

1r

99

14

Projecte d'indústries de procés químic

2n

231

15

Formació en centres de treball

2n

449

FULL INFORMATIU CFGS Química industrial