Estudis

IESM Narcis Monturiol IESM Narcis Monturiol

Cicles formatius grau mitjà

Cicles formatius grau superior

 

 Utilització de la llengua anglesa

Les necessitats d'un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral dels alumnes dels cicles formatius. D'altra banda cal donar resposta al compromís amb els objectius educatius sobre l'anglès plantejats per als propers anys per la mateixa Unió Europea. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa en almenys un dels mòduls professionals del cicle, a excepció del mòdul professional d'anglès, d'acord amb els resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació establerts.

En aquest sentit l’Institut Narcís Monturiol dissenyarà activitats d’ensenyament i aprenentatge en llengua anglesa a més de les que estan establertes oficialment en el currículum de determinats cicles formatius que s’imparteixen al centre. És voluntat també del centre utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en algunes unitats formatives a determinar en funció dels recursos i de la disponibilitat del professorat.