C.F.G.S. Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a superior en Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

DURADA:
2000 hores

2 anys acadèmics

TORN: MATÍ (1r curs i 2n curs) i TARDA (1r curs i 2n curs)

Competències professionals

 • Gestionar i participar en les operacions de fabricació, acondicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • Organitzar el funcionament, la posada en marxa i l'aturada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball
 • Complir amb les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental

Principals ocupacions

 • Encarregat d'operadors de màquines per a la fabricació i l'acondicinament de productes químics
 • Supervisor d'àrea de producció
 • Supervisor d'àrea d'acondicionament
 • Supervisor d'àrea de planificació
 • Coordinador d'àrea
 • Cap d'equip de reactor/biorreactor
 • Tècnic de control
 • Coordinador de magatzem
 • Encarregat de magatzem
 • Encarregat de fabricació
 • Cap d'equip de processos d'extracció i purificació de productes biotecnològics
 • Cap d'equip de sala blanca en biotecnologia
 • Superivsor d'àrea de processos i servei biotecnològic
 • Superviso de seguretat en processos biotecnològics

Mòduls

Mòdul

Nom

Curs 

Durada/hores

1

Organització i gestió de la fabricació de Productes farmacèutics, biotecnològics i afins

1r

66

2

Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

2n

132

3

Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins

1r

165

4

Principis de biotecnologia

1r

99

5

Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins

1r

66

6

Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins

1r

132

7

Tècniques de producció biotecnològica

2n

99

8

Tècniques de producció farmacèutica i afins

1r

132

9

Regulació i control en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins

2n

66

10

Condicionament i emmagatzematge de Productes farmacèutics, biotecnològics i afins

2n

66

11

Manteniment electromecànic en indústries de procés

2n

66

12

Formació i orientació laboral
1r

66

13

Empresa i iniciativa emprenedora

2n

66

14

Anglès tècnic

1r

99

15

Projecte de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

2n 231
16

Formació en centres de treball

2n 449
       

FULL INFORMATIU CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins