ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021-2022

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER RENOVAR ELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Podeu presentar les vostres candidatures a partir del dia 2 de novembre, moment en el que s’inicia el procés, amb el corresponent document que haureu d’entregar a la direcció del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

  • Inici del procés: a partir del 2 de novembre.
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 11.
  • Votacions: entre el 22 i 26, ambdós inclosos.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del 20 de desembre.
Renovació Parcial Calendari del procés electoral
02/11/2021 Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021
02-03-04/11/2021 Publicació del cens electoral provisional de cada sector
Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar
Del 2/11 al 9/11/2021 Presentar candidatures per escrit abans del 10/11/2021
10/11/2021 Constitució de les meses electorals de tots els sectors, abans del dia 11/11/2021

Del 22 al 26/11/2021

Les votacions seran presencials

Es faran entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos

Alumnat: 22/11/20121, horari: matí 12:45 a 14:30 / tarda 18:45 a 19:45

PAS: 23/11/2021, horari: 14:30 a 15:00

Professorat: 24/11/2021, horari: 14:00h a 14:45h

Pares i mares: 24/11/2021, horari: 17:30h a 18:30h

Fins el 20/12/2021 Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021

 

Maqueta d'una Planta de Producció de Paracetamol

Els alumnes del CFGM de Planta Química, perfil professional de Productes Farmacèutics i Cosmètics,  han estat  aquestes darreres setmanes una maqueta d'una Planta de Producció de Paracetamol, en el marc del mòdul 5: Transport de Materials en la Indústria Química, per treballar la UF4: Emmagatzematge de sòlids, líquids i gasos i també del mòdul 15: Plantes de Producció Farmacèutica. Els seus alumnes ens ho expliquen en aquest vídeo:

 

CICLE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – EN LÍNIA

En col·laboració amb l'INS Narcís Monturiol, els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu Superior de ECA ( Educació i Control Ambiental) ofereixen aquest cicle de Xerrades/tallers oberta a tothom.  
 
Biodiversitat urbana, plagues, fauna i flora
Importància de les zones verdes i la biodiversitat urbana. 
a càrrec de Miquel Casadellà Manejas, Flàvia Vale Dornelas i Carles Sansa Colomer. 
 
Espècies  invasores, (mosquit tigre, tortuga de florida, cargol poma, etc).
Com ens afecten i què podem fer-hi? Parlarem de l’aplicació “Mosquito alert” 
a càrrec de Arnau Muñoz Hernández, Jana Rueda García i Raul Rueda Sánchez
 
La desforestació. Què és, causes, conseqüències.
En parlarem des d’una perspectiva global i local. 
a càrrec de Hugo Gómez Novo i Adrià Serrano Viu.
 
Com afecta l’excés de consum de carn el medi ambient i la nostra salut.
Us animeu a reduir-ne el consum? 
a càrrec de Àlex Villar Bleisa, Lídia Molina Aguilera
 
Les energies renovables a les nostres vides
El cotxe elèctric és el futur? 
a càrrec de Álvaro Sánchez, Pau Lagunas Majà, Dylan Lázaro Baseiria
 
Els plàstics, impacte en el medi i en la salut
Reducció del seu consum. 
a càrrec de Alicia Jaramillo Morales, Laura García Paradinas 
 
Més informació i inscripcions:
 
 

Visita del regidor del districte Ciutat Vella al centre

Amb una mica de retard sobre l’horari previst es va realitzar la visita del regidor del districte el passat mes de desembre. Va coincidir que la visita es va desenvolupar en el moment que els alumnes feien el descans del matí, per la qual cosa no van poder interaccionar amb ells.

A la mateixa hi van participar, a més del regidor del districte Jordi Rabassa, un total de vuit persones, sis autoritats i dos tècnics del districte i del CEB. Entre les autoritats destaquem la presència de la Comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Maria Truñó i de la Consellera d’Educació del Districte de Ciutat Vella Natalia Martínez Rodríguez entre d’altres consellers del districte.

Després d’una explicació del director a peu dret a l’entrada del centre sobre la història i la nostra oferta formativa, es van visitar les nostres instal·lacions. A aquest recorregut es van afegir la cap d’estudis i la coordinadora pedagògica.

Encara que va estar una visita curta en la seva durada, ja que havien de visitar tres centres més de l’entorn proper, pensem que van quedar satisfets de la visita.

Els alumnes del CFGS Laboratori d’Anàlisi i ¡ Control de Qualitat han quedat tercers classificats a la Jornada d'entrenament del Skill 52 del 2019

El passat divendres dia 13 de desembre es va celebrar aquesta jornada i la mateixa hi van participar dos alumnes del CFGS Laboratori d’Anàlisi i ¡ Control de Qualitat del matí i com a professora responsable Pilar Gómez, tutora del primer curs d’aquest cicle.

Hi havia inscrits un total de 12 centres. L’entrenament ha estat organitzat per la Comissió d'Innovació FP de l’Institut La Romànica en el marc del Programa Catskills 2019 del Departament d’Educació. Amb aquest entrenament del projecte es volia mesurar les habilitats dels alumnes participants per trobar la concentració de sacarosa d’una beguda no alcohòlica ensucrada a partir de la mesura de l’índex de refracció pel mètode de la corba de calibratge.

 

Els cicles més demanats als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior a la Formació professional

El departament d’Educació ha publicat la llista dels cicles més demanats a Catalunya al curs 2019-2020. D’entre els cicles d'FP de grau mitjà els cinc primers són aquests:

1.- Cures auxiliars d'infermeria

2.- Sistemes microinformàtics i xarxes

3.- Gestió administrativa

4.- Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural

5.- Atenció a persones en situació de dependència

Pel que fa als cicles de la família química el CFGM d’Operacions de laboratori ocupa el lloc 19è i el CFGM Planta química al lloc 32è. El total de cicles de grau mitjà que disposem és de 62 cicles diferents.

Pel que fa als cicles d'FP de grau superior les cinc primers d’un total de 98 cicles són els següents:

1.- Administració i finances

2.-Integració social

3.- Educació infantil

4.- Ensenyament i animació socioesportiva

5.- Laboratori clínic i biomèdic

Pels que fa als nostres cicles la classificació és la següent:

17.- Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

24.- Química industrial

29.- Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

43.- Educació i control ambiental

44.- Química ambiental

La llista completa de cicles i la seva classificació es pot consultar aquí. 

 

Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones

El passat dilluns 25 de novembre celebrem el dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Ja s’ha anunciat al professorat que al centre cívic de la Barceloneta s’organitza un acte a les 12 del migdia en el que hi haurà un recital poètic per part Rosa Maria Razola i a les 12:15h la lectura d'un manifest i un minut de silenci davant del mateix centre cívic en record a les víctimes de violència de gènere. Hi participaran els veïns del barri i els centres educatius.

Aquesta informació ens l’ha fet arribar la professora Ester García ja que ella és la persona responsable sobre igualtat de gènere del Consell escolar del centre. Ja es va anunciar per correu electrònic que seria bo que el professorat i l’alumnat participéssim d’aquest acte tot acompanyant als alumnes que tenim a classe a les 12 h. i que vulguin assistir-hi. Si són majors d'edat també podrien anar-hi pel seu compte amb el benentès que han de tornar al centre per acabar la jornada quan finalitzi l'acte. Es preveu una durada d'uns 30 minuts.

Donat els esdeveniments que es venen produint al nostre país en relació a la violència de gènere és del tot adient que ens proposem participar-hi. Recordem que fa uns quinze dies la companya Maria Àngels Queral ens va comentar que en el marc de les activitats de tutoria volia tirar endavant una activitat per celebrar el dia internacional de la No Violència de gènere.

A l'hora de tutoria de CFGM Planta Química PFiC, 2n curs, es farà una activitat que intentarà sensibilitzar a tothom sobre aquest greu problema social. Es farà una recerca sobre les dones assassinades durant l'any 2019 i es posarà nom i cognoms a les xifres que sovint surten als mitjans. Per il·lustrar-ho avui dilluns els alumnes dibuixaran al terra les siluetes d'aquestes dones, se les donarà a conèixer (nom, edat, com van morir). Tal com ens deia Mari Àngels l'objectiu és remoure consciències i fer reflexionar sobre el masclisme que encara hi ha a la nostra societat.

Inserció laboral de la FP segons l’estudi d’alumnes que van finalitzar al curs 2016-2017

Les dades d’aquest estudi es troben a la web del Departament d’Educació. Veure http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/insercio-laboral/ i de l’estudi “Anàlisi longitudinal de la inserció laboral de la formació professional inicial: 5 anys de seguiment” que es troba a la mateixa pàgina web. Aquí només extraiem algunes dades que poden ser interessant pel centre.
 
 
Fixar-se que la família professional química és de les que presenten una millor inserció laboral ja que es troben en tercer lloc en percentatge per a tota la FP. Si es miren les dades desglossades aleshores els cicles formatius de grau mitjà cau fins el tretzè lloc i pel grau superior es situa al quart lloc. Pel que fa a la família de Seguretat i medi ambient a la que hem d’associar el CFGS Educació i control ambiental la inserció mitjana a Catalunya se situa en el 57,45%, prop dels valors mitjans del conjunt de les famílies professionals.
 
 
A l’estudi que fèiem referència també s’hi troben dades d’interès general de la FP com ara l’evolució del nombre d’estudiants a la FP i la trajectòria dels alumnes en finalitzar la FP per si treballen (38,72%), estudien i treballen (16,30%), continuen estudiant (36,06%) o cerquen feina (8,93%). Això representa una inserció del 55,02%.
 
 
Un aspecte interessant en aquests moments de transformació per a l’adaptació a la FP dual, és saber si la FP dual ajuda a millorar la inserció de l’alumnat. Les dades es mostren en el gràfic 4b d’aquest estudi que situa la inserció en un valor del 65,12% reduint discretament la continuïtat formativa que s’observa a la població general dels graduats de FP. També es redueix en més de dos punts el percentatge d’alumnes que es troben en cerca de feina, que és del 6,57%.
 
 
 

Reportatge sortida al Montseny

Com és habitual a cada curs, el grup de 1r curs del CFGS Educació i control ambiental va realitzar aquesta sortida el passat divendres 10 de maig per cobrir el que està previst a les programacions del M1 Estructura i dinàmica del medi ambient i M2 Medi natural.
 
 
El grup es va desplaçar al massís del Montseny seguint un itinerari en el que a cada etapa un grup de treball d’alumnes feia una exposició de continguts, un joc o activitat sobre un aspecte concret del medi natural. La intenció d’aquesta feina és que els alumnes posin en pràctica tècniques de comunicació i educació ambiental a una audiència determinada per treballar determinats continguts i afavorir la sensibilització ambiental dels receptors visitants del Montseny, que és una activitat important en la seva formació professionalitzadora.
 
 
Els alumnes, a més d’un qüestionari han de fer una memòria de la sortida i modificar una pàgina web que es ve realitzant pels alumnes des de fa anys per millorar-la en els aspectes que han tractat al grup de treball. Els grups de treball van estar centrats en la geologia del Montseny, la geografia, hidrologia i climatologia, la fauna, el bosc de ribera, la fageda, l’aveteda, el matollar de ginebró i els prats subalpins.
A la sortida vam tenir l’ocasió de parlar amb el Dr. Martí Boada, geògraf i expert naturalista del Montseny, qui té una extensa obra al respecte, amb qui vam tenir una conversa molt interessant.