Inserció laboral de la FP segons l’estudi d’alumnes que van finalitzar al curs 2016-2017

Les dades d’aquest estudi es troben a la web del Departament d’Educació. Veure http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/insercio-laboral/ i de l’estudi “Anàlisi longitudinal de la inserció laboral de la formació professional inicial: 5 anys de seguiment” que es troba a la mateixa pàgina web. Aquí només extraiem algunes dades que poden ser interessant pel centre.
 
 
Fixar-se que la família professional química és de les que presenten una millor inserció laboral ja que es troben en tercer lloc en percentatge per a tota la FP. Si es miren les dades desglossades aleshores els cicles formatius de grau mitjà cau fins el tretzè lloc i pel grau superior es situa al quart lloc. Pel que fa a la família de Seguretat i medi ambient a la que hem d’associar el CFGS Educació i control ambiental la inserció mitjana a Catalunya se situa en el 57,45%, prop dels valors mitjans del conjunt de les famílies professionals.
 
 
A l’estudi que fèiem referència també s’hi troben dades d’interès general de la FP com ara l’evolució del nombre d’estudiants a la FP i la trajectòria dels alumnes en finalitzar la FP per si treballen (38,72%), estudien i treballen (16,30%), continuen estudiant (36,06%) o cerquen feina (8,93%). Això representa una inserció del 55,02%.
 
 
Un aspecte interessant en aquests moments de transformació per a l’adaptació a la FP dual, és saber si la FP dual ajuda a millorar la inserció de l’alumnat. Les dades es mostren en el gràfic 4b d’aquest estudi que situa la inserció en un valor del 65,12% reduint discretament la continuïtat formativa que s’observa a la població general dels graduats de FP. També es redueix en més de dos punts el percentatge d’alumnes que es troben en cerca de feina, que és del 6,57%.
 
 
 

Reportatge sortida al Montseny

Com és habitual a cada curs, el grup de 1r curs del CFGS Educació i control ambiental va realitzar aquesta sortida el passat divendres 10 de maig per cobrir el que està previst a les programacions del M1 Estructura i dinàmica del medi ambient i M2 Medi natural.
 
 
El grup es va desplaçar al massís del Montseny seguint un itinerari en el que a cada etapa un grup de treball d’alumnes feia una exposició de continguts, un joc o activitat sobre un aspecte concret del medi natural. La intenció d’aquesta feina és que els alumnes posin en pràctica tècniques de comunicació i educació ambiental a una audiència determinada per treballar determinats continguts i afavorir la sensibilització ambiental dels receptors visitants del Montseny, que és una activitat important en la seva formació professionalitzadora.
 
 
Els alumnes, a més d’un qüestionari han de fer una memòria de la sortida i modificar una pàgina web que es ve realitzant pels alumnes des de fa anys per millorar-la en els aspectes que han tractat al grup de treball. Els grups de treball van estar centrats en la geologia del Montseny, la geografia, hidrologia i climatologia, la fauna, el bosc de ribera, la fageda, l’aveteda, el matollar de ginebró i els prats subalpins.
A la sortida vam tenir l’ocasió de parlar amb el Dr. Martí Boada, geògraf i expert naturalista del Montseny, qui té una extensa obra al respecte, amb qui vam tenir una conversa molt interessant.
 

Ajut econòmic concedit pel projecte “Actualització d’equips didàctics de química industrial amb hardware i software lliure”

En el marc de la 8a edició del Pla de mesures Innovació a l’FP de la Fundació BCN-Formació professional, en el qual l’Institut Narcís Monturiol ha participat amb dos projectes, la comissió d’avaluació ha resolt  concedir un ajut econòmic de 1500 euros pel projecte “Actualització d’equips didàctics de química industrial amb hardware i software lliure”. Aquest projecte ha estat presentat pel professor Jose Reina.

En aquesta edició han participat un total de 88 projectes i 66 centres d’FP de la demarcació de Barcelona el que mostra un important dinamisme en la línia de la innovació educativa.

Aquesta decisió es farà pública a través d’una Resolució i la Fundació juntament amb el centre signaran un conveni de col·laboració pel seu desenvolupament.

Els promotors d’aquest programa ens encoratgen a seguir treballant i valoren l’aportació feta amb el segon projecte “Gestió energètica del centre amb IoT i Big Data”, presentat pel professor Óscar Guevara. Si bé el projecte no ha estat seleccionat per rebre l’ajut econòmic, podem preveure si es pot dur a terme amb els nostres propis recursos.

Aprofitem l’ocasió per agrair l’esforç de dedicació que han realitzat els dos professors per fer pensar la idea i concretar la proposta dels projectes segons la documentació establerta per les bases del pla.
Per tenir més informació sobre el Pla de mesures es pot visionar aquest vídeo.

La pàgina de la Fundació BCN-Formació professional hi ha detalls sobre aquest pla.
 

Propostes d'activitats per al saló de l'ensenyament

Ha estat acceptada la nostra proposta de participació a la trentena edició del Saló de l’ensenyament i el personal que organitza l’estand del CEB ens agraeix la nostra aportació.

En el quadre apareixen els centres i les activitats, de forma resumida, que coincidiran el divendres al matí al saló. Recordem que el Saló de l’Ensenyament es farà del dimecres 20 al diumenge 24 de març.


La nostra contribució, tal com vam anunciar fa unes setmanes, passaria per la realització d’activitats de farmàcia i biotecnologia (electroforesi, el test d'estanquitat i l’encapsulació). Aquest curs proposem també incloure algunes preparacions per a l'observació amb el microscopi i l’ús del sonòmetre monitoritzat amb un portàtil per fer mesures del soroll del saló
com una nova aportació del Departament de seguretat i medi ambient que dirigirà Isaac Barbé.

Per l’electroforesi s’han ofert Sílvia Romero i Guillem Berbis i per la part de fabricació farmacèutica s’han ofert Raquel Vall, Carol Gràcia i Anna Gallardo, que ja van participar el curs passat. En aquesta edició el CEB tindrà un estand únic amb tota la oferta de l’ensenyament postobligatori públic de la ciutat de Barcelona en concret els cicles formatius, els batxillerats, idiomes, artístics. Ens han comunicat que alguns centres tindran una participació fixa al saló com ara l’INS Mare de Déu de la Mercè i l’INS Poblenou per tasques de
dinamització de l’estand i actuacions protocol a càrrec i alumnes de L’INS Lluïsa Cura (dijous tarda) i INS Poblenou que actuaran com a persones informadores al estand. Yolanda Almirall, com a coordinadora de l’esdeveniment, aviat es posarà e contacte amb les persones responsables dels centres. També ens demanarà les dades dels alumnes que participaran a les activitats proposades.

Campanya de donació de sang

Com és habitual a cada curs aquest es preveu dur a terme la jornada de donació al centre el dijous 7 de març i al llarg de tot el dia. La nostra responsable de LICS ha rebut l’oferiment del banc de sang i teixits de dur a terme una sessió informativa per reforçar la implicació de tots amb la donació. Es preveu realitzar dues sessions, una al matí ai una altra a la tarda pels alumnes i professors del centre. S’ha d’acordar encara el dia concret d’aquestes sessions però preveiem que pugui dur-se a terme entre el dia 5 de març a les 10h (matí) i a les 16h (tarda). A aquestes sessions es tractaran diversos aspectes de coneixement sobre la funció i composició de la sang per part  d’un expert del banc de sang.

Presentació de l’estudi Sectors econòmics emergents a la Regió Metropolitana de Barcelona: la indústria química

El passat dimarts es va fer la presentació d’aquest estudi al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. A la mateixa hi van assistir representants d’empreses i centres educatius vinculats amb el sector. Pel nostre centre hi van assistir Carol Gracia, Jordi Martínez i Carles Saura.  
 
L'obertura de l'acte va estar feta per Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Miquel Ángel Essomba, comissionat d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona i Pere Fàbregas, vicepresident de la Fundació BCN Formació Professional. Posteriorment l’autor de l’estudi, el Sr. Àngel Treviño de la Fundació BCN Formació professional, va descriure amb detall els aspectes més importants que exposem a continuació detallant l’índex d’aquest treball.
L’estudi ha estat elaborat considerant l’opinió d’empreses i de centres formatius de FP, defineix quines són les competències clau, els perfils professionals emergents i perfils de difícil cobertura a la indústria química. L’estudi ha estat impulsat per la Fundació BCN Formació Professional, amb el suport de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La diagnosi del sector defineix actuacions clau en l’àmbit formatiu vinculades als estudis  professionals de química. A la presentació es van utilitzar fotografies del nostre centre i se’ns va citar pel fet de disposar del clúster de química industrial, com exemple de bona pràctica.
 
L’estudi complert i la presentació es poden trobar al següent enllaç: http://fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/projectes/1188-estudi-sectors-economics-emergents-a-la-rmb-quimica
 
 

1r premi i un accèssit per dos treballs del crèdit de síntesi del CFGS Química ambiental en el III Premi de Treballs Acadèmics del Consorci Besós-Tordera

En el marc del III Premi de Treballs Acadèmics del Consorci Besós-Tordera han estat distingits amb el primer premi el treball del crèdit de síntesi “Anàlisi i comparació microbiològica de les aigües de l’EDAR de Teià i Vilanova del Vallès” fet pels alumnes Alba Rodríguez, David Romero, Maria Florència i Marina Torralba.

S’ha atorgat un accèssit de la mateixa categoria al treball “Una Visita d’alçada: EDAR Vilanova del Vallès” fet per Francesca Aguilar, Rubén Rodes i Àlex Valls del mateix cicle formatiu (el treball es por trobar a www.youtube.com fent la cerca “una vista d'alçada la EDAR de Vilanova del Vallès”).

A l’acte de lliurament va tenir lloc el passat dimecres 10 d’octubre a la sala d’actes de la seu del Consorci Besòs-Tordera i hi van assistir les professores Míriam Sánchez i Mari Vicioso i el director de l’institut així com els alumnes que van rebre l’accèssit. No van poder assistir a l’acte els alumnes del primer premi per la qual cosa el premi va ser recollit per la seva professora Maria Lluïsa Vicioso. Aquesta juntament amb els alumnes assistents i la professora Míriam Sánchez van intervenir a l’acte comentant alguns aspectes del treball realitzat.El president del Consorci, Joan Vila, acompanyat per la Meritxell Maymó, membre del jurat, van lliurar els guardons als estudiants i als professors. El primer premi està dotat per un xec regal valorat en 250 euros per a la compra de material escolar i els accèssits per import de 150 euros. A més de rebre un diploma i una bossa amb obsequis. Des d’aquí volem felicitar als alumnes i a les professores per l’obtenció d’aquests guardons.

 
 
 

Dos treballs d’alumnes del centre finalistes al Premi de Treballs Acadèmics Consorci Besós-Tordera

Des del Consorci les professores Míriam Sánchez i Mari Vicioso han estat convidades a l’acte de lliurament del III Premi de Treballs Acadèmics Consorci Besòs Tordera, corresponent al curs 2017-2018 ja que han presentat dos treballs diferents. 
 
 
“Anàlisi i comparació microbiològica de les aigües de l’EDAR de Teià i Vilanova del Vallès”.
Els alumes són del CFGS Química ambiental en concret Alba Rodríguez, David Romero, Maria Florència i Marina Torralba, que han resultat finalistes del III Premi de Treballs Acadèmics, dins la categoria de Treballs de Curs.  
 
  
 
El segon treball es titula: “Una Visita d’alçada: EDAR Vilanova del Vallès”.
Fet per Francesca Aguilar, Rubén Rodes i Àlex Valls, que han resultat finalistes del III Premi de Treballs Acadèmics, dins la categoria de Treballs de Curs.  
 
En aquest cas es tracta d’un vídeo realitzat pels alumnes que inclou vistes des d’un dron. Es pot trobar a www.youtube.com fent la cerca “una vista d'alçada la EDAR de Vilanova del Vallès”. El vídeo té una durada de 15 minuts.
 
L’acte tindrà lloc aquest dimecres 10 d’octubre, a les 19 hores, a la Sala d’Actes de la seu del Consorci Besòs Tordera (Av. Sant Julià, 241, 08403 Granollers).
Des d’aquí felicitem als alumnes i a les professores que han participat en aquesta iniciativa.

Projecte "Desenvolupament d'un sistema d'instrumentació i control per a la Industria 4.0" presentat al “Pla de Mesures per a la Innovació a la FP”

Aquest projecte del centre ha estat seleccionat a la 7a edició del Pla de mesures Innovació a l’FP i se li ha assignat una dotació econòmica de 1.700 euros. Aquest pla està organitzat per la Fundació BCN Formació Professional. 
Aquesta iniciativa té l’objectiu de premiar projectes educatius de caire innovador. A aquesta edició han participat un total de 99 projectes i 75 centres d’FP, la qual cosa indica la predisposició i voluntat per part dels centres d’FP de la demarcació de Barcelona a seguir treballant en aquesta línia d’innovació educativa i en apostar per projectes que atorguen valor afegit i qualitat al sistema de Formació Professional. L’acceptació del projecte suposa l’acceptació del Conveni de col·laboració entre el centre i la Fundació BCN
 Formació Professional.
Tal com informàvem a un butlletí del mes de gener, l’objectiu principal del projecte és introduir en els cicles formatius vinculats amb la química industrial el concepte de la Indústria 4.0, a través d’aplicacions concretes basades en l’autòmat programable de PLC Arduino per aconseguir la monitorització en temps real de les dades, la visualització d’aquestes dades en el núvol i l’automatització de processos físico-químics, afavorint entre els alumnes l’aprenentatge basat en problemes (ABP) a partir de la construcció de maquetes de control de processos. Tota aquesta tasca permetrà arribar més enllà i introduir a l’alumnat en el món de la Internet de les Coses, des d’un enfocament industrial; un dels punts clau de la Industria 4.0.
La proposta també contempla que en el mòdul de tècniques ofimàtiques es podrien ensenyar les bases de programació necessàries per la unitat formativa de Programació de PLC (Controlador lògic programable o autòmats programables) present en els tres cicles esmentats anteriorment.
També seria possible que una vegada construït el sistema de control es podria fer servir també en altres cicles de química que necessiten d’un sistema de mesura i registre automàtic de paràmetres químics, com per exemple el CFGS Química Ambiental amb la seva planta pilot de depuració d’aigües residuals.
 
Aquest projecte ha estat redactat pel professor del centre José Antonio Reina i col·laboren el professorat dels mòduls professionals “Instrumentació i control industrial” juntament amb el mòdul de “Manteniment electromecànic” i “Tècniques ofimàtiques” dels cicles CFGS Química Industrial, CFGM Operador de Planta Química i CFGS Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins. Des d’aquí volem felicitar al professorat inicialment implicat: Eduard Barrull, José Carlos Jiménez, Jordi Martínez, Òscar Guevara, Sergi Monteagudo i José Reina.
 
 
 

VIII Jornada tècnica de Formació Professional

La jornada, feta en doble sessió de matí i de tarda, va consistir en l’exposició de dues conferències i la descripció de dues experiències d’èxit d’ex-alumnes del centre.

Les temàtiques i conferenciants estan descrites al programa de la jornada que s’adjunta en aquest espai.

La nostra coordinadora de FP Carol Gracia ha fet arribar al professorat per correu electrònic les presentacions de les dues conferències. Núria Aragay ens ha facilitat les fotografies realitzades a la sessió de la tarda.

Campanya/Concurs “Separa pensant, actua amb les mans”

Els alumnes de segon curs del CFGS d’Educació i Control Ambiental i els delegats verds, en el marc de la comissió d’ambientalització, se sumen a la iniciativa de la 9na. edició de la “Setmana Europea de la Prevenció de Residus”, desenvolupant la CAMPANYA/CONCURS “Separa pensant, actua amb les mans”, dins del mòdul de Programes d’Educació Ambiental a càrrec de Carme Fernàndez i promogut per les accions educatives de l’INS Narcís Monturiol.

L’objectiu principal de la campanya és reduir la quantitat d’impropis del sistema de gestió de residus de l’institut, optimitzant la selecció i realitzant un treball d’educació ambiental de cara a treballadors i alumnes del centre.

Adjuntem document que resumeix els resultats de la campanya una vegada finalitzada.