Visita del regidor del districte Ciutat Vella al centre

Amb una mica de retard sobre l’horari previst es va realitzar la visita del regidor del districte el passat mes de desembre. Va coincidir que la visita es va desenvolupar en el moment que els alumnes feien el descans del matí, per la qual cosa no van poder interaccionar amb ells.

A la mateixa hi van participar, a més del regidor del districte Jordi Rabassa, un total de vuit persones, sis autoritats i dos tècnics del districte i del CEB. Entre les autoritats destaquem la presència de la Comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Maria Truñó i de la Consellera d’Educació del Districte de Ciutat Vella Natalia Martínez Rodríguez entre d’altres consellers del districte.

Després d’una explicació del director a peu dret a l’entrada del centre sobre la història i la nostra oferta formativa, es van visitar les nostres instal·lacions. A aquest recorregut es van afegir la cap d’estudis i la coordinadora pedagògica.

Encara que va estar una visita curta en la seva durada, ja que havien de visitar tres centres més de l’entorn proper, pensem que van quedar satisfets de la visita.