MAKERFest!

El coordinador d'innovació InnovaFP de l'institut, Eduard Barull va participar en la jornada MAKERfest organitzada per impulsFP al DFactory Barcelona i el seu grup va guanyar en l’eix de Realitat Virtual i Augmentada!

El MAKERfest és una Fira amb tallers, xerrades, workshops i altres activitats adreçades al professorat de la Formació professional i té com a finalitat la difusió de les tecnologies provinents de la indústria 4.0. És la primera hackató de docents a Catalunya.

En aquesta jornada es va treballar durant un matímitjançant la metodologia Design Thinking per resoldre el repte proposat basat en tres eixos: Intel·ligència artificial, Indústria Additiva i Realitat Virtual (RV) i Realitat Augmentada (RA).

Es van fer petits grups de 4 / 5 persones amb participants d'altres instituts. El grup on participava el nostre coordinador va rebre l’encàrrec de fer un prototip d'un simulador en Realitat Virtual / Augmentada per a cicles o mòduls d'administració i gestió.

Mans a l'obra! Van proposar el joc-simulador anomenat Aventura al despatx que tenia per objectius la gestió de l'estrès en un entorn laboral i presa de decisions.

Si jugues a “Aventura al despatx” se t'adjudicarà una comanda del teu primer client: Es tracta d'una comanda molt gran que implicarà guanys econòmics per l'empresa, però també implicarà molts contratemps...

La resolució del joc et permetrà la valoració de diferents opcions amb pros i contres cadascuna d'una manera immersiva.

A tall de recapitulació, la jornada va ser enriquidora perquè es va poder aprendre sobre metodologies d'innovació aplicades a un cas pràctic amb una tecnologia que no ens és familiar, i a més, es van poder compartir experiències amb d’altres instituts.

Podeu mirar la solució a:https://youtu.be/2r9-Mjg70Eg?t=991…