Reportatge sortida al Montseny

Com és habitual a cada curs, el grup de 1r curs del CFGS Educació i control ambiental va realitzar aquesta sortida el passat divendres 10 de maig per cobrir el que està previst a les programacions del M1 Estructura i dinàmica del medi ambient i M2 Medi natural.
 
 
El grup es va desplaçar al massís del Montseny seguint un itinerari en el que a cada etapa un grup de treball d’alumnes feia una exposició de continguts, un joc o activitat sobre un aspecte concret del medi natural. La intenció d’aquesta feina és que els alumnes posin en pràctica tècniques de comunicació i educació ambiental a una audiència determinada per treballar determinats continguts i afavorir la sensibilització ambiental dels receptors visitants del Montseny, que és una activitat important en la seva formació professionalitzadora.
 
 
Els alumnes, a més d’un qüestionari han de fer una memòria de la sortida i modificar una pàgina web que es ve realitzant pels alumnes des de fa anys per millorar-la en els aspectes que han tractat al grup de treball. Els grups de treball van estar centrats en la geologia del Montseny, la geografia, hidrologia i climatologia, la fauna, el bosc de ribera, la fageda, l’aveteda, el matollar de ginebró i els prats subalpins.
A la sortida vam tenir l’ocasió de parlar amb el Dr. Martí Boada, geògraf i expert naturalista del Montseny, qui té una extensa obra al respecte, amb qui vam tenir una conversa molt interessant.