Trobada de l’Institut amb els responsables del Programa d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona

Com a resultat de la feina realitzada el curs passat i la bona disposició del Programa d’Educació Ambiental de l’Ajuntament estem en condicions de concretar diversos convenis de pràctiques de FCT pels alumnes del CFGS Educació i control ambiental.

 

El proper divendres 20 de setembre es realitzarà una trobada amb els responsables d’aquest programa i del nostre l’institut (tutoria de 2n d’ECA, coordinador de FP i director) per determinar quines col·laboracions es podrien concretar. El curs passat la responsable del tema va realitzar diversos contactes amb els responsables de dependències municipals i entitats col·laboradores del Programa d’Educació Ambiental per veure si seria factible i convenient l’establiment de convenis.