FP dual al centre

FP dual al centre pel cicle formatiu d’educació i control ambiental

Una vegada consultada la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona en relació a la conveniència d’establir la formació professional dual amb el cicle formatiu de grau superior d’educació i control ambiental, aquesta gerència ha valorat adequat el currículum d’aquest cicle en relació a les tasques que hauríem de dur a terme els alumnes. Es preveu iniciar la col·laboració amb dos alumnes. Queda pendent valorar quines unitats formatives del cicle són adients per ser validades per l’experiència professional d’aquesta formació dual en funció de les tasques que desenvolupin. Els alumnes percebran una compensació econòmica en règim de beca. Queda pendent fixar el calendari per a la implantació i realitzar els contactes per veure les feines que han de dur a terme els ja que aquest extrem és important per fer correspondre el treball amb la formació al centre.