Integració del centre a la Xarxa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals del Departament d’Ensenyament

El centre ha estat seleccionat per formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals. El centre es va presentar a la convocatòria per a la selecció de centres públics el passat mes de setembre.

Aquest programa té la intenció de potenciar els projectes de mobilitat en els centres per tal que els alumnes facin pràctiques en empreses d'altres països, promoure projectes de mobilitat adreçats a professorat i endegar projectes de cooperació internacional i associacions estratègiques per a la innovació,  l'intercanvi de bones pràctiques i projectes de reconeixement d'estudis (ECVET).

En acabar el curs passat es va preveure al nostre centre reforçar aquesta línia de treball amb el nomenament del company Josep Maria Gimeno com a coordinador d’activitats i serveis escolars dedicat a la concreció de les mobilitats dels nostres alumnes a empreses de les ciutats europees, d’acord amb la companya Carol Gracia com a coordinadora de FP del centre.