C.F.G.S. Educació i control ambiental

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental

DURADA:
2000 hores (1617 h en el centre docent. 383 h pràctiques empresa)

2 anys acadèmics

TORN: Tarda

Competències professionals

 • La competència general d'aquest títol és sensibilitzar i educar a la població, promovent actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi, així com realitzar accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa.
 • Informar sobre el medi ambient, utilitzant les tècniques de comunicació apropiades.
 • Dissenyar activitats d'educació ambiental.
 • Desenvolupar programes i projectes d'educació ambiental.
 • Avaluar el desenvolupament de programes d'educació ambiental.
 • Guiar visitants per l'entorn, realitzant operacions d'interpretació.
 • Resoldre contingències en el recorregut per itineraris, aplicant els protocols establerts.
 • Caracteritzar problemes ambientals, proposant solucions sostenibles als mateixos.
 • Gestionar activitats d'ús públic, aplicant criteris de compatibilitat amb la conservació de l'entorn.
 • Realitzar operacions de vigilància i control en espais naturals.
 • Promoure els valors del patrimoni en el medi natural, desenvolupant activitats d'interpretació.
 • Elaborar productes cartogràfics pel desenvolupament d'activitats en el medi natural.
 • Realitzar operacions de control dels hàbits d'un entorn, informant de les seves alteracions.

Principals ocupacions

 • Educador ambiental.
 • Informador ambiental.
 • Monitor d'educació ambiental.
 • Documentalista ambiental.
 • Guia ambiental.
 • Programador d'activitats ambientals.
 • Monitor de campanyes ambientals.
 • Guia- intèrpret del patrimoni natural.
 • Professional del servei de gestió ambiental.
 • Professional del servei de medi ambient.
 • Tècnic en control de espais naturals.
 • Monitor de la naturalesa.
 • Agent mediambiental o similar.
 • Monitor d'equipaments ambientals.

Mòduls

Mòdul

Nom

Curs

Durada/h

1

Estructura i dinàmica del medi ambient

1r

99

2

Medi natural

2n

132

3

Activitats humanes i problemàtica ambiental

1r

99

4

Mètodes i productes cartogràfics

2n

66

5

Desenvolupament en el medi

1r

66

6

Tècniques d'educació ambiental

1r

132

7

Programes d'educació ambiental

2n

132

8

Gestió ambiental

2n

132

9

Activitats d'ús públic

1r

99

10

Habilitats socials

1r

132

11

Formació i orientació laboral

1r

66

12

Empresa i iniciativa emprenedora

2n

66

13

Anglès tècnic

1r

99

14

Projecte

2n

264

15

Formació en centres de treball

2n

416

FULL INFORMATIU CFGS Educació i control ambiental