ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021-2022

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER RENOVAR ELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Podeu presentar les vostres candidatures a partir del dia 2 de novembre, moment en el que s’inicia el procés, amb el corresponent document que haureu d’entregar a la direcció del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

  • Inici del procés: a partir del 2 de novembre.
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 11.
  • Votacions: entre el 22 i 26, ambdós inclosos.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del 20 de desembre.
Renovació Parcial Calendari del procés electoral
02/11/2021 Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021
02-03-04/11/2021 Publicació del cens electoral provisional de cada sector
Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar
Del 2/11 al 9/11/2021 Presentar candidatures per escrit abans del 10/11/2021
10/11/2021 Constitució de les meses electorals de tots els sectors, abans del dia 11/11/2021

Del 22 al 26/11/2021

Les votacions seran presencials

Es faran entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos

Alumnat: 22/11/20121, horari: matí 12:45 a 14:30 / tarda 18:45 a 19:45

PAS: 23/11/2021, horari: 14:30 a 15:00

Professorat: 24/11/2021, horari: 14:00h a 14:45h

Pares i mares: 24/11/2021, horari: 17:30h a 18:30h

Fins el 20/12/2021 Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021