Campanya de donació de sang

Com és habitual a cada curs aquest es preveu dur a terme la jornada de donació al centre el dijous 7 de març i al llarg de tot el dia. La nostra responsable de LICS ha rebut l’oferiment del banc de sang i teixits de dur a terme una sessió informativa per reforçar la implicació de tots amb la donació. Es preveu realitzar dues sessions, una al matí ai una altra a la tarda pels alumnes i professors del centre. S’ha d’acordar encara el dia concret d’aquestes sessions però preveiem que pugui dur-se a terme entre el dia 5 de març a les 10h (matí) i a les 16h (tarda). A aquestes sessions es tractaran diversos aspectes de coneixement sobre la funció i composició de la sang per part  d’un expert del banc de sang.