Presentació de l’estudi Sectors econòmics emergents a la Regió Metropolitana de Barcelona: la indústria química

El passat dimarts es va fer la presentació d’aquest estudi al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. A la mateixa hi van assistir representants d’empreses i centres educatius vinculats amb el sector. Pel nostre centre hi van assistir Carol Gracia, Jordi Martínez i Carles Saura.  
 
L'obertura de l'acte va estar feta per Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Miquel Ángel Essomba, comissionat d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona i Pere Fàbregas, vicepresident de la Fundació BCN Formació Professional. Posteriorment l’autor de l’estudi, el Sr. Àngel Treviño de la Fundació BCN Formació professional, va descriure amb detall els aspectes més importants que exposem a continuació detallant l’índex d’aquest treball.
L’estudi ha estat elaborat considerant l’opinió d’empreses i de centres formatius de FP, defineix quines són les competències clau, els perfils professionals emergents i perfils de difícil cobertura a la indústria química. L’estudi ha estat impulsat per la Fundació BCN Formació Professional, amb el suport de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La diagnosi del sector defineix actuacions clau en l’àmbit formatiu vinculades als estudis  professionals de química. A la presentació es van utilitzar fotografies del nostre centre i se’ns va citar pel fet de disposar del clúster de química industrial, com exemple de bona pràctica.
 
L’estudi complert i la presentació es poden trobar al següent enllaç: http://fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/projectes/1188-estudi-sectors-economics-emergents-a-la-rmb-quimica