Projecte "Desenvolupament d'un sistema d'instrumentació i control per a la Industria 4.0" presentat al “Pla de Mesures per a la Innovació a la FP”

Aquest projecte del centre ha estat seleccionat a la 7a edició del Pla de mesures Innovació a l’FP i se li ha assignat una dotació econòmica de 1.700 euros. Aquest pla està organitzat per la Fundació BCN Formació Professional. 
Aquesta iniciativa té l’objectiu de premiar projectes educatius de caire innovador. A aquesta edició han participat un total de 99 projectes i 75 centres d’FP, la qual cosa indica la predisposició i voluntat per part dels centres d’FP de la demarcació de Barcelona a seguir treballant en aquesta línia d’innovació educativa i en apostar per projectes que atorguen valor afegit i qualitat al sistema de Formació Professional. L’acceptació del projecte suposa l’acceptació del Conveni de col·laboració entre el centre i la Fundació BCN
 Formació Professional.
Tal com informàvem a un butlletí del mes de gener, l’objectiu principal del projecte és introduir en els cicles formatius vinculats amb la química industrial el concepte de la Indústria 4.0, a través d’aplicacions concretes basades en l’autòmat programable de PLC Arduino per aconseguir la monitorització en temps real de les dades, la visualització d’aquestes dades en el núvol i l’automatització de processos físico-químics, afavorint entre els alumnes l’aprenentatge basat en problemes (ABP) a partir de la construcció de maquetes de control de processos. Tota aquesta tasca permetrà arribar més enllà i introduir a l’alumnat en el món de la Internet de les Coses, des d’un enfocament industrial; un dels punts clau de la Industria 4.0.
La proposta també contempla que en el mòdul de tècniques ofimàtiques es podrien ensenyar les bases de programació necessàries per la unitat formativa de Programació de PLC (Controlador lògic programable o autòmats programables) present en els tres cicles esmentats anteriorment.
També seria possible que una vegada construït el sistema de control es podria fer servir també en altres cicles de química que necessiten d’un sistema de mesura i registre automàtic de paràmetres químics, com per exemple el CFGS Química Ambiental amb la seva planta pilot de depuració d’aigües residuals.
 
Aquest projecte ha estat redactat pel professor del centre José Antonio Reina i col·laboren el professorat dels mòduls professionals “Instrumentació i control industrial” juntament amb el mòdul de “Manteniment electromecànic” i “Tècniques ofimàtiques” dels cicles CFGS Química Industrial, CFGM Operador de Planta Química i CFGS Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins. Des d’aquí volem felicitar al professorat inicialment implicat: Eduard Barrull, José Carlos Jiménez, Jordi Martínez, Òscar Guevara, Sergi Monteagudo i José Reina.