VIII Jornada tècnica de Formació Professional

La jornada, feta en doble sessió de matí i de tarda, va consistir en l’exposició de dues conferències i la descripció de dues experiències d’èxit d’ex-alumnes del centre.

Les temàtiques i conferenciants estan descrites al programa de la jornada que s’adjunta en aquest espai.

La nostra coordinadora de FP Carol Gracia ha fet arribar al professorat per correu electrònic les presentacions de les dues conferències. Núria Aragay ens ha facilitat les fotografies realitzades a la sessió de la tarda.