Visites tècniques a l’ETSEIB i a l’empresa Grífols

El passat dimecres els alumnes de la meitat del grup del CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins van visitar l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Allà els alumnes van realitzar una activitat consistent en separar colorants dels caramels M&M's mitjançant columnes cromatogràfiques amb l’ús de xeringues i van els van poder identificar qualitativament amb l’ajut d’un espectrofotòmetre.


 

Resultat d'imatges de Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).Les professores ens han comunicat que es va tractar d’una experiència molt positiva ja que ens aportem noves idees per posar-les en pràctica al nostre centre. Els professors acompanyants van ser Ana Gallardo i Raquel Vall. El 13 de desembre, es realitzarà la mateixa pràctica amb l'altre mig grup.

Resultat d'imatges de grífols

 

 

D’altra banda l’endemà dijous el grup va visitar l’empresa Grífols,  empresa multinacional catalana especialitzada en el sector farmacèutic-hospitalari. A aquesta empresa van acompanyar als alumnes les professores Raquel Vall i Ana Sánchez. Adjuntem fotografies que testimonien aquestes activitats.