Campanya/Concurs “Separa pensant, actua amb les mans”

Us reproduïm l'escrit que han realitzat els alumnes del segon curs del CFGS Educació i control ambiental per tal de promoure aquesta  campanya al centre. 

Barcelona, dijous 2 de Novembre del 2017

A l’atenció del professorat, alumnat i treballadors de l’IES Narcís Monturiol,

Assumpte: col·laboració amb l’alumnat d’ECA 2

En l’àmbit de la 9na. edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus”, que dóna suport al programa LIFE + de la Comissió Europea i que busca fomentar accions de comunicació en matèria ambiental adreçades a la ciutadania, on hi participaran escoles, administracions, associacions i empreses de totes les regions europees.

 

Els alumnes de segon curs del CFGS d’Educació i Control Ambiental i els delegats verds, en el marc de la comissió d’ambientalització, actuant d’executors, ens sumem a la iniciativa desenvolupant la CAMPANYA/CONCURS Separa pensant, actua amb les mans”, dins del mòdul de Programes d’Educació Ambiental a càrrec de Carme Fernàndez i promogut per les accions educatives de l’IES Narcís Monturiol.

 

L’objectiu principal és reduir la quantitat d’impropis dins del sistema de gestió de residus de l’institut, optimitzant la selecció i realitzant un treball d’educació ambiental de cara a treballadors i alumnat del centre.

 

S’ha de dur a terme una labor de diagnosi i per això és de gran importància la implicació dels diferents actors. Amb la present comunicació volem fer una crida a la col·laboració quant a la recollida de dades mitjançant una enquesta a realitzar on-line pels diferents alumnes i professores dels diferents cursos i mòduls del centre, així com els treballadors auxiliars.

 

D’aquesta manera podrem fer l’estudi del coneixement i hàbits en relació als residus, que facilitarà l’elaboració de la campanya i assolir els objectius principals.

 

Els alumnes del CFGS Educació i control ambiental 2n curs agraeixen la vostra participació.

 

A través del link que hi ha a continuació es podrà accedir a l’enquesta de la diagnosis: Avaluació dels coneixements i hàbits  sobre la recollida selectiva:

https://www.survio.com/survey/d/P6D4M3E8M2M8M8D4B

Signat: alumnes del CFGS Educació i control ambiental 2n curs.

Aquest escrit està enllaçat amb una enquesta per poder conèixer quina és la situació de partida al centre. 

A través d’aquest cartell de la campanya es vol promoure la participació en les activitats que es duran a terme, coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de residus.