Participació del CFGS Educació i control ambiental al Projecte Port Innova 2

Participació del CFGS Educació i control ambiental al Projecte Port Innova 2

El professor del mòdul de  Projectes Isaac Barbé va sol·licitar participar  en el projecte Port Innova 2 durant el curs 2016-17 i aquesta demanda ha estat resolta favorablement per la comissió de selecció.

Aquest projecte posa en contacte empreses i entitats vinculades al Port de Barcelona amb els centres educatius per intentar resoldre reptes que tenen plantejats aquestes empreses.

Aquesta iniciativa està endegada per Port 2000 (Port de Barcelona) i compta amb la participació de l’empresa consultora Induct qui organitza les trobades dels centres i de les empreses. El programa ve facilitat també per la participació de la Fundació BCN Formació Professional de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.

El nostre centre va participar el curs passatamb un projecte realitzat per alumnes de segon curs del CFGS Educació i control ambiental arribant a la fase final amb el projecte LearnSail (aprendre i navega).