Inscripció del centre a la iniciativa Port Innova

El nostre centre s’ha inscrit a aquesta iniciativa endegada per Port 2000 (empresa encarregada de la gerència del Port de Barcelona) i la Fundació BCN-Formació Professional en el marc de les iniciatives del Programa Barceloneta Proa a la Mar.

Aquesta experiència pretén acostar els centres educatius a les empreses del port facilitant un coneixement mutu que es tradueixi en un  increment de les col·laboracions entre centres i empreses potenciant així nous convenis de FCT, la formació professional dual, la inserció laboral, la transmissió de coneixements i experiència de les empreses als centres entre d’altres possibilitats. La iniciativa, a través de diferents trobades dirigides a l’orientació dels centres i les empreses es traduirien en trobades amb les empreses i els alumnes per abordar reptes que tenen plantejats les empreses per tal que els grups d’alumnes desenvolupin estratègies dirigides a abordar-los.

De moment el coordinador de LICS i possiblement en  marc del CFGS educació i control ambiental participaríem en aquesta iniciativa.