V Jornada Tècnica de Formació Professional

El passat 21 d'abril es va realitzar al centre la V Jornada Tècnica de Formació Professional. Enguany estava dedicada a la Química Verda

La Jornada va consistir en dues conferències que es van fer en doble sessió de matí i de tarda.

Els títols de les conferències van ser els següents:

- "Química verda, sostenibilitat i creixement econòmic" a càrrec del Sr. Carles Estévez Company, Director del Departament de Green Chemistry i Medi ambient de l'Institut Universitari de Ciència i Tecnologia IUCT.

- "Influència de la química verda i la biotecnologia en la indústria actual" a càrrec de la Sra. Natàlia Alcover Fortuny, Investigadora Junior al Centre Tecnològic LEITAT.

 

El perquè d’una Jornada tècnica d’FP sobre la Química Verda

Una producció més sostenible està a l'agenda de les empreses de diferents sectors que incorporen processos productius més nets i més saludables per a les persones i pel medi ambient.

El sector de la química treballa des de fa temps per millorar en eficiència dels seus processos, incorporant en la seva política el compromís per a la conservació del medi ambient i per a la salut de les persones.

Aquests posicionaments resulten d'una reacció del sector a una fase obscura de la història de la química industrial. Per considerar un dels vectors ambientals, el dels residus, una part considerable dels residus generats per la indústria a Espanya provenen del sector químic. En concret a l’any 2012 la indústria a Espanya va generar 42,9 milions de tones de residus (un 15,2% menys que en el 2010). Del total, els residus perillosos sumen 1,4 milions de tones. En aquest àmbit dels residus perillosos la major part són residus químics, en total 1 milió de tones. Es diu que el millor residu és el que no existeix. 

Aquestes xifres ens porten a considerar que alguns processos industrials són altament ineficients pel que fa als seus rendiments almenys pel que fa al balanç de matèria, per no entrar en l'eficiència en  l'ús de l'energia.

D'aquí que des de fa temps s'intenti capgirar aquesta situació amb canvis dirigits a prevenir la contaminació en origen, amb mesures que van des de la utilització de matèries primeres alternatives i renovables, més amables pel medi i per a la salut humana, com pel disseny de nous processos productius més eficients i segurs, que redueixen, reutilitzen i reciclen reactius i residus. De fet s'ha dit que la química serà verda o no serà.