Auditoria externa de manteniment de la certificació ISO 9001:2008

Els dies 4 i 5 de febrer es va realitzar al nostre centre una auditoria externa de manteniment de la certificació ISO 9001:2008.  Podem valorar el resultat com altament satisfactori, en no detectar-se cap No Conformitat i per la quantitat de punts forts que presenta el nostre sistema. 

El curs vinent el centre ha de realitzar la recertificació i l’auditora ens va fa saber que la propera auditoria hauria de realitzar-se dins abans de finalitzar l’any 2015.

Des d'aquí volem agrair la bona disposició de les persones auditades tant dels equips docents implicats (del CFGM Operacions de fabricació de productes farmacèutics com del CFGS Química industrial 2n curs) i de les diverses coordinacions i responsabilitats de l’equip directiu  auditades. També volem destacar la feina duta a terme per la nostra coordinadora de qualitat en tot aquest procés. Totes elles, a través del treball continuat, han contribuït als bons resultats de l’auditoria i en el bon estat del sistema de gestió de la qualitat del centre.