Participació del centre a la XII Jornada de qualitat

Participació del centre a la XII Jornada de qualitat 

 

A una de les taules del Work-cafè que es va realitzar a aquesta jornada, la coordinadora de qualitat Anna Gallardo i el director Carles Saura van exposar l’experiència del centre en relació a la gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió per la direcció, per si és d’interès per altres centres participants a la jornada. 

La jornada es va dur a terme el dijous 13 de novembre a l’Hotel Campus de la UAB de Bellaterra.