Barceloneta Proa a la Mar: Presentació al barri a la Repla (Plaça del Mercat)

Barceloneta Proa a la Mar: Presentació al barri a la Repla (Plaça del Mercat)

Al llarg del dissabte 18 d'octubre es van realitzar una sèrie d’activitats a l’aire lliure amb la intenció de donar a conèixer al barri les intencions del programa Barceloneta Proa a la Mar com també per conèixer l’opinió dels veïns en relació a quin barri volen pel futur. 

La intenció del programa és mobilitzar els diferents agents socials i econòmics del barri i de l’entorn del Port de Barcelona per treballar a favor de la inserció laboral, en especial dels joves. 
 
Per aquesta fita s’està comptant amb les empreses i entitats del barri com ara els centres educatius, la Fàbrica del Sol, les associacions de veïns, el Centre Cívic, les empreses i els comerços.
 
S’ha realitzat una jornada dirigida a les empreses on entenem que les mateixes han assumit certs compromisos de col·laborar en aquest objectiu principal. El centres participem al programa donant també resposta als objectius del pla estratègic del districte de Ciutat Vella pel que fa al seu Pla d’Educació del districte en el que també estem participant.
 
El nostre centre ha participat ajudant al muntatge i aportant les dades d’inserció laboral dels nostres alumnes, informació que ha servit per donar el missatge als veïns que la formació professional pot ser la via per sortir de situacions d’atur pels joves com també pels aturats de llarga durada.