C.F.G.S. Educació i control ambiental

Més informació

Accés a la universitat des dels cicles:

En aquesta pàgina web es dóna informació dels graus universitaris, on s’imparteixen, com s’hi accedeix, les notes de tall, les convalidacions que existeixen si es procedeix de cicles formatius de grau superior...

TITULACIÓ:
Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental

DURADA:
2000 hores (1617 h en el centre docent. 383 h pràctiques empresa)

2 anys acadèmics

TORN: Tarda

Competències professionals

 • La competència general d'aquest títol és sensibilitzar i educar a la població, promovent actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi, així com realitzar accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa.
 • Informar sobre el medi ambient, utilitzant les tècniques de comunicació apropiades.
 • Dissenyar activitats d'educació ambiental.
 • Desenvolupar programes i projectes d'educació ambiental.
 • Avaluar el desenvolupament de programes d'educació ambiental.
 • Guiar visitants per l'entorn, realitzant operacions d'interpretació.
 • Resoldre contingències en el recorregut per itineraris, aplicant els protocols establerts.
 • Caracteritzar problemes ambientals, proposant solucions sostenibles als mateixos.
 • Gestionar activitats d'ús públic, aplicant criteris de compatibilitat amb la conservació de l'entorn.
 • Realitzar operacions de vigilància i control en espais naturals.
 • Promoure els valors del patrimoni en el medi natural, desenvolupant activitats d'interpretació.
 • Elaborar productes cartogràfics pel desenvolupament d'activitats en el medi natural.
 • Realitzar operacions de control dels hàbits d'un entorn, informant de les seves alteracions.

Principals ocupacions

 • Educador ambiental.
 • Informador ambiental.
 • Monitor d'educació ambiental.
 • Documentalista ambiental.
 • Guia ambiental.
 • Programador d'activitats ambientals.
 • Monitor de campanyes ambientals.
 • Guia- intèrpret del patrimoni natural.
 • Professional del servei de gestió ambiental.
 • Professional del servei de medi ambient.
 • Tècnic en control de espais naturals.
 • Monitor de la naturalesa.
 • Agent mediambiental o similar.
 • Monitor d'equipaments ambientals.

Mòduls

Mòdul

Nom

Curs

Durada/h

1

Estructura i dinàmica del medi ambient

1er

99

2

Medi natural

1er i 2on

165

3

Activitats humanes i problemàtica ambiental

1er

99

4

Mètodes i productes cartogràfics

2on

99

5

Desenvolupament en el medi

2on

99

6

Tècniques d'educació ambiental

1er i 2on

132

7

Programes d'educació ambiental

1er i 2on

165

8

Gestió ambiental

1er i 2on

165

9

Activitats d'ús públic

1er i 2on

132

10

Habilitats socials

1er i 2on

132

11

Formació i orientació laboral

1er

99

12

Empresa i iniciativa emprenedora

2on

66

13

Anglès tècnic

1er

99

14

Projecte

2on

66

15

Formació en centres de treball

 

383

FULL INFORMATIU CFGS Educació i control ambiental